Xử lý Chất thải

Sau khi chất thải được vận chuyển đến Bãi tập kết , Bộ phận phân loại của nhà máy sẽ xác định loại chất thải và đối chiếu với Chứng từ quản lý Chất thải Nguy hại, đồng thời đóng kết chất thải theo từng nhóm để thuận tiện cho việc xử lý: Nhóm xử lý đốt, Nhóm xử lý hóa rắn, Nhóm xử lý tái chế

Chất thải phân loại xong sẽ được nhập lưu kho theo khu vực riêng biệt quy định, chờ được xử lý. Ngoài những loại chất thải có thể tận dụng tái chế,thì các chất thải còn lại sẽ được đưa vào các hệ thống xử lý theo đúng nhóm được phân.

Thăng Long là đơn vị được Bộ Tài Nguyên & Môi Trường cấp phép để Vận chuyển và Xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp; đồng thời là một đối tác Uy tín, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Luyện Kim – Xử lý chất thải khu vực Miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Dưới đây là hình ảnh một số thiết bị xử lý chất thải của nhà máy:

 

                         Lò đứng công suất 3.000 Kg/h

 

                               Lò phản xạ công suất 2.000 Kg/h/Lò

 

                                       Hệ thống lò nung bùn thải

 

                                   Hệ thống tái chế dung môi thải

 

                      Hệ thống súc rửa thùng phuy, can, bồn

 

                                 Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang

 

                          Hệ thống xử lý linh kiện điện tử thải