Công ty Luyện Kim Thăng Long cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp theo Giấy phép QLCTNH:1-2-3-4-5-6.082.VX do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp ngày 11 tháng 11 năm 2020.
Các chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của các ngành sản xuất công nghiệp: dầu/nhớt, dung môi, dầu bôi trơn, dầu biến thể (không nhiễm PCB), dầu máy công nghiệp, các loại dung môi… các loại giẻ lau dính thành phần nguy hại, mực in, bóng đèn huỳnh quang, các loại sản phẩm hết hạn sử dụng,… Chất thải sau khi được xử lý sẽ được chôn lấp đúng quy định, được quản lý và giám sát chặt chẽ