Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long là đơn vị được Bộ Tài Nguyên & Môi Trường cấp phép để Vận chuyển và Xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp; đồng thời là một đối tác Uy tín, chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Luyện Kim – Xử lý chất thải khu vực Miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.