Chì 99.97

Ag: 0.0008 As: 0.0005 Bi: 0.004 Cd: 0.0002 Cu: 0.001
Ni: 0.0002 Sb: 0.0007 Sn: 0.0005 Zn: 0.0004 Fe: 0.0005

Nhóm chì 3 số

Mã: SPCS1
Xuất xứ: Vietnam
Nhãn hiệu: tlmetals
Giá: Liên hệ

Chì 99.97%

Ag: 0.0050 As: 0.0010 Bi: 0.030 Cd: 0.0010 Cu: 0.003
Ni: 0.0010 Sb: 0.0010 Sn: 0.0010 Zn: 0.0005 Fe: 0.0020

*** Nhận làm theo đơn đặt hàng

Date
Category
Sản xuất kim loại