Luyện Kim Thăng Long

Luyện Kim Thăng Long

Nhà máy có công suất 10.000 tấn đồng katot/năm và các sản phẩm khác đi cùng gồm 340 kg vàng/năm, 150 kg bạc/năm, 40.000 tấn a xít sunfuric/năm.

Nhà máy có công suất 10.000 tấn đồng katot/năm và các sản phẩm khác đi cùng gồm 340 kg vàng/năm, 150 kg bạc/năm, 40.000 tấn a xít sunfuric/năm.

Nhà máy luyện đồng của công ty luyện đồng Lào Cai trực thuộc Tổng công ty khoáng sản (Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) nằm ở khu công nghiệp Tằng Loỏng (thị trấn Tằng Loỏng , huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai ) có công suất 10.000 tấn đồng katot/năm và các sản phẩm khác đi cùng gồm  340 kg vàng/năm, 150 kg bạc/năm, 40.000 tấn a xít sunfuric/năm.

Đưa chúng tôi đi thăm dây chuyền công nghệ sản xuất của nhà máy theo sự đồng ý đặc biệt của giám đốc công ty luyện đồng Lào Cai, kỹ sư công nghệ Đoàn Vũ Long, Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ của nhà máy cho biết: Nhà máy luyện đồng Lào Cai là cơ sở luyện đồng công nghiệp lớn nhất và duy nhất của Việt Nam luyện kim theo công nghệ hỏa luyện tiên tiến nhất hiện nay bằng lò Thủy Khẩu Sơn của Trung Quốc chế tạo, chuyển giao.

Nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 8/2008 nhưng do vận hành, sử dụng công nghệ rất mới nên thời gian đầu “chạy rốt đa” là chính. Do đó năm 2009 – 2010  chỉ sản xuất đạt trên dưới 60% công suất thiết kế và đến năm 2011 nhà máy luyện đồng Lào Cai đi vào sản xuất theo công suất thiết kế.

No Comments

Post A Comment