image

- Thu mua các sản phẩm chỉ thô nấu luyện đồng, chì, kẽm, bình ắc quy phế liệu