Biện Pháp Ứng Phó Sự Cố Môi Trường 2021

Biện Pháp Ứng Phó Sự Cố Môi Trường 2021

Biện Pháp Phòng Ngừa – Ứng Phó Sự Cố Môi Trường 

         Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất, tái chế kim loại màu (đồng, chì, kẽm, nhôm, sắt, thiếc) và xử lý chất thải nguy hại với chính sách đảm bảo an toàn trong vận hành nhà máy và tuân thủ pháp luật ở mức cao nhất trong quá trình hoạt động.
         Các sự cố môi trường, cháy nổ, rò rỉ,… hoặc phát tán hơi khí độc có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình hoạt động, sản xuất tại Công ty. Đặc biệt là các hệ thống xử lý khí thải, khói, bụi từ các lò, nồi nấu và rò rỉ từ hệ thống xử lý nước thải. Các sự cố này có thể ảnh hưởng đến người lao động trực tiếp làm việc tại Nhà máy cũng như môi trường và cộng đồng xung quanh. Bên cạnh đó việc tổ chức ứng cứu mỗi khi xảy ra sự cố là hết sức khó khăn và tốn kém.
Vì vậy, để đảm bảo toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Luyện Kim Thăng Long không gây tác động tiêu cực đến con người, môi trường trong Nhà máy và cộng đồng xung quanh, Công ty đã tiến hành xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường để có phương án kiểm soát và xử lý thích hợp khi xảy ra sự cố môi trường.

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết

No Comments

Post A Comment