image

Chì 99.995%

Chì 99.995%
  • CS2
  • Vietnam
  • tlmetals
  • Liên hệ
Chì 99.995%
Lượng chì : Pb 99.995% (min)
Trọng lượng thỏi: 27 +/-1kg  /thỏi
Kích thước : 536 x 84 x 73 (mm)
Trọng lượng kiện: 1,000 +/- 50 (kg) /kiện
Số lượng: 36 thỏi/ kiện
 
*** Nhận làm theo đơn đặt hàng