image

Chì 99.97%

Chì 99.97%
  • CS1
  • Việt Nam
  • tlmetals
  • Liên hệ

Chì 99.97%
Lượng chì : Pb 99.97% (min)
Trọng lượng thỏi: 27 +/-1kg  /thỏi
Kích thước : 536 x 84 x 73 (mm)
Trọng lượng kiện: 1,000 +/- 50 (kg) /kiện

Số lượng: 36 thỏi/ kiện

 
*** nhận làm theo đơn đặt hàng